"ஜாக்டோ ஜியோ" மனநிலை என்ன? தாலுக்கா அளவில் சேகரித்து தர உளவுத்துறைக்கு உத்தரவு?Share this