அரசாணைகள் ,செயல்முறைகள்இல்லாத ஒன்றை ஆய்வு அலுவலர்கள் மற்றும் உயர் அலுவலர்கள் அரசுப்பள்ளிகளில் செயல்படுத்த அதிகாரம் உண்டு என்பதற்கான அரசாணை இல்லை - RTI Letter


0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments