60 கோடி பார்வைகள் - பாடசாலை.நெட் - நன்றி தமிழகம்!

60 கோடி பார்வைகள் -   பாடசாலை.நெட்  - நன்றி தமிழகம்!

Total Pageviews

10,11,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கும் மையங்களின் விவரம் :

 தனித் தேர்வர்கள்:

10,11,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் இந்த மையங்களில், ஞாயிற்று கிழமை நீங்கலாக நேரில் சென்று விண்ணப்பித்துக்கொள்ளலாம்.

Private Students Application Centres List - Download here

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Blog Archive