60 கோடி பார்வைகள் - பாடசாலை.நெட் - நன்றி தமிழகம்!

60 கோடி பார்வைகள் -   பாடசாலை.நெட்  - நன்றி தமிழகம்!

Total Pageviews

ITK - பணியில் உள்ளவர்களுக்கு அடையாள அட்டை மற்றும் கண்காட்சியில் பங்கேற்ற தன்னார்வலர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்க நிதி விடுவிப்பு.

 

இல்லம் தேடிக் கல்வி திட்டம் - தன்னர்வலர்கள், சமூக அமைப்புகளைச் சார்ந்தவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்குதல் குறுவள மைய அளவில் நடைபெற்ற கல்விகண்காட்சியினை ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் சான்றிதழ் அச்சிட்டு வழங்குதலின் செலவின விவரம் - நிதி விடுவித்தல் - சார்பு மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.

IMG_20220323_102404

IMG_20220323_102414

IMG_20220323_102422

IMG_20220323_102430
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Blog Archive