தொடக்கக்கல்வி இயக்ககத்திலிருந்து பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணி விடுவிக்க புதிய அறிவுரைகள் வழங்கி தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

தொடக்கக்கல்வி இயக்ககத்திலிருந்து பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணி விடுவிக்க புதிய அறிவுரைகள் வழங்கி தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive