தொகுப்பூதிய முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் 2022 மாத ஊதியம் வழங்கத் தேவையான விவரங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!

PTA மூலம் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்பட்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் 2022 மாத ஊதியம் வழங்கத் தேவையான விவரங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு!

1 Comments:

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive