இரண்டாம் பருவம் தொகுத்தறிவு தேர்வு 1-ம் வகுப்பு முதல் 3-ம் வகுப்பு வரை தேர்வுகள் நடத்துவது சார்ந்து SCERT இயக்குநரின் புதிய செயல்முறைகள்

இரண்டாம் பருவம் தொகுத்தறிவு தேர்வு 1-ம் வகுப்பு முதல் 3-ம் வகுப்பு வரை தேர்வுகள் நடத்துவது சார்ந்து SCERT இயக்குநரின் புதிய செயல்முறைகள் 

 

Click here to download pdf

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive