2022-23 நிதியாண்டு - சம்பளத்திலிருந்து வருமான வரி பிடித்தம் செய்தல் - வரிவிலக்கு பெறும் பிரிவுகள் மற்றும் தொகை - முழு விவரம் - நிதித்துறை சுற்றறிக்கை எண். 24/2022

 IMG_20221211_121923

2022-23 நிதியாண்டு -  சம்பளத்திலிருந்து வருமான வரி பிடித்தம் செய்தல் - வரிவிலக்கு பெறும் பிரிவுகள் மற்றும் தொகை - முழு விவரம் - நிதித்துறை சுற்றறிக்கை எண். 24/2022

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive