தலைமை ஆசிரியர் பணியிடங்களில் அயற்பணி மூலம் பணிபுரிய விருப்பமுள்ள பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கீழ் உள்ள முதுகலை ஆசிரியர்கள் விவரங்கள் கோருதல் தொடர்பாக

பள்ளிக் கல்வி - மேல்நிலைக் கல்வி - பழங்குடியினர் நலம் 8 ஏகலைவா மாதிரி உண்டு உறைவிட மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள தலைமை ஆசிரியர் பணியிடங்களில் அயற்பணி மூலம் பணிபுரிய விருப்பமுள்ள பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கீழ் உள்ள முதுகலை ஆசிரியர்கள் விவரங்கள் கோருதல் தொடர்பாக.

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive