மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் (தொடக்கக் கல்வி) மற்றும் வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான கூடுதல் கடமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் - தெளிவுரை வழங்கி தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!

 IMG_20221209_140841

மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் ( தொடக்கக் கல்வி ) மற்றும் வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு பார்வை 1 இல் கண்டுள்ள அரசாணையில் வழங்கப்பட்ட கடமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளுடன் இணைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளை மேற்கொள்ளமாறு அனைத்து மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் ( தொடக்கக் கல்வி ) மற்றும் அனைத்து வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

DEE - Duties and Responsiblities of DEO and BEO.pdf - Download here

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive