ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் பதவியிலிருந்து திரு.இரா.சுதன் IAS, விடுவிப்பு!

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் பதவியிலிருந்து திரு.இரா.சுதன் IAS, விடுவிப்பு - முழு கூடுதல் பொறுப்பாக இளம் பகவத் IAS, நியமனம்!

IMG_20221217_114848
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive