2017-2018 ஆம் ஆண்டிற்காண வரைபட திறன்(Mapping skill ) முதன்மை கருத்தாளர் பயிற்சி குறித்து திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!Share this

0 Comment to "2017-2018 ஆம் ஆண்டிற்காண வரைபட திறன்(Mapping skill ) முதன்மை கருத்தாளர் பயிற்சி குறித்து திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...