அரசு பணிகளில் பணிபுரியும் குழந்தைகள் மாற்றுதிறனாளியாக இருப்பின் அவர்களின் பெற்றோர் வருமான வரி விலக்கு பெறலாம் என்று முதலமைச்சர் தனிபிரிவில் தகவல்.

அரசு பணிகளில் பணிபுரியும் குழந்தைகள் மாற்றுதிறனாளியாக இருப்பின் அவர்களின் பெற்றோர் வருமான வரி விலக்கு பெறலாம் என்று முதலமைச்சர் தனிபிரிவில் தகவல்.

 
தகவல் பகிர்வு
அ.ரகமதுல்லா
மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர்.
தமிழ்நாடு ஆசிரியர் முன்னேற்ற சங்கம்.புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.Share this