சிபிஎஸ்இ 10-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு: மொத்தம் தேர்ச்சி 86.7%!


CBSE 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மொத்தம் தேர்ச்சி 86.7%. இதில் மாணவர்கள் 85.32% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
அதே சமயம் மாணவிகள் 88.67% தேர்ச்சி பெற்று இம்முறையும் மாணவிகளே முதலிடம். CBSE 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் முதல் மூன்று இடங்கள் பிடித்த மாநிலங்கள் விவரம் இதோ!! திருவனந்தபுரம்- 99.60 pass percentage சென்னை- 97.37 pass percentage அஜ்மீர்- 91.86 pass percentage CBSE 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவில் 500க்கு...

Share this

0 Comment to "சிபிஎஸ்இ 10-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு: மொத்தம் தேர்ச்சி 86.7%! "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...