புத்தம் புதிய மாற்றத்துடன் முதல் வகுப்பு குழந்தைகளுக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள குழுக்கள்.
 வாழ்த்தி வணங்குகிறோம்.
புத்தம் புதிய மாற்றத்துடன் முதல் வகுப்பு குழந்தைகளுக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள குழுக்கள்.
அனைத்தும் ஆசிரியரின் சுய முயற்சியே
என்றும் மாணவர் நலனில்
ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி திருப்புட்குழி காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம்.

Share this

1 Response to "புத்தம் புதிய மாற்றத்துடன் முதல் வகுப்பு குழந்தைகளுக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள குழுக்கள்."

  1. திருமதி.ரெ.உமா5/29/2018 3:45 pm

    அற்புதம்.ஆர்வத்திற்கு பாராட்டுக்கள்!

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...