மாவட்ட கல்வி அலுவலர் பணியிடங்கள் - பெயர் மாற்றம் அனுமதி ஆணை

DSE PROCEEDINGS-பள்ளிக்கல்வி - நிர்வாக சீரமைப்பு- மாவட்ட கல்வி அலுவலர் மற்றும் அதனையொத்த பணியிடங்கள்
மாவட்ட கல்வி அலுவலர் பணியிடங்கள் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது புதிய மாவட்ட கல்வி அலுவலகங்கள் செயல்பட அனுமதி ஆணை வழங்குதல் சார்பு

Share this

0 Comment to "மாவட்ட கல்வி அலுவலர் பணியிடங்கள் - பெயர் மாற்றம் அனுமதி ஆணை"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...