10 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு சிறப்பு வகுப்புகள் தவிர்க்க இயக்குநர் அறிவுறுத்தல்

10 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை பயிலும்
மேல்நிலை மாணவர்களுக்கு பள்ளி வேலை நேரத்திற்கு முன்/பின் சிறப்பு வகுப்புகள் தவிர்க்க அறிவுறுத்தி மெட்ரிக் பள்ளி இயக்குநர் செயல்முறைகள்!


Share this

0 Comment to "10 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு சிறப்பு வகுப்புகள் தவிர்க்க இயக்குநர் அறிவுறுத்தல்"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...