10,+2 தனித்தேர்வர்கள் சட்டப்படிப்பு படிக்கலாம்!

10,+2 தனித்தேர்வர்கள் அங்ககீரிக்கப்பட்ட
பல்கலை பட்டம் பெற்றிருந்தால் சட்டப்படிப்பு படிக்கலாம் , தொலைதூர கல்வியில்
பயின்றால் படிக்க முடியாது -வழக்கு ஒன்றில் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

Share this

0 Comment to "10,+2 தனித்தேர்வர்கள் சட்டப்படிப்பு படிக்கலாம்!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...