மாணவர்களை 12 மணி நேரம் வகுப்பில் அமைக்கக் கூடாது;-இயக்குனர் அதிரடி உத்தரவு!


Share this

1 Response to "மாணவர்களை 12 மணி நேரம் வகுப்பில் அமைக்கக் கூடாது;-இயக்குனர் அதிரடி உத்தரவு!"

  1. I am for 9 to 4 pm school time let the children be relaxed mind to study

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...