தற்போது ஆசிரியர்கெனத் தனித்தனியாக Login வசதி உருவாக்குதல்,  
எந்த வகுப்பு மாணவர்களின் வருகையினை எந்த ஆசிரியர் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பது போன்ற விவரங்களைப்
பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் முடிவெடுத்தல் தொடர்பாக விரைவில் புதிய Application வெளியிடப்பட உள்ளது

1 comment:

  1. A lady Teacher lost her life in accident by your Wonderful Attendance app. What is your reply to the kids by CEO and Sengottiyan?

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments