ஒரே மாதிரியான வேலைக்கு வெவ்வேறு முறையில் பணியாளர் தேர்வு -டி .ஆர் .பி மீது தேர்வர்கள் குற்றச்சாட்டு


Share this

0 Comment to "ஒரே மாதிரியான வேலைக்கு வெவ்வேறு முறையில் பணியாளர் தேர்வு -டி .ஆர் .பி மீது தேர்வர்கள் குற்றச்சாட்டு"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...