வினாத்தாள் வெளியானதன் எதிரொலி பொதுத்தேர்வுகளில் ஜெராக்ஸ் வினாத்தாள்:-சோதனை முறையில் அமல்!


Share this