மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு போக்குவரத்து ஊர்தி படி தற்செயல் விடுப்பை தவிர்த்து மற்ற விடுப்புகளுக்கு வழங்க இயலாது :- அரசு கூடுதல் செயலாளர்!Share this

0 Comment to "மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு போக்குவரத்து ஊர்தி படி தற்செயல் விடுப்பை தவிர்த்து மற்ற விடுப்புகளுக்கு வழங்க இயலாது :- அரசு கூடுதல் செயலாளர்!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...