22.08.2017 அன்று ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தத்தில் கலந்துகொண்ட ஆசிரியர்களின் ஊதியம் பிடித்திருந்தால் - உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். - RTI News

Share this

3 Responses to "22.08.2017 அன்று ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தத்தில் கலந்துகொண்ட ஆசிரியர்களின் ஊதியம் பிடித்திருந்தால் - உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். - RTI News"

 1. தவறான புரிதல்
  பதில் அளித்தவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் என்றால்

  எவருக்காக இந்த விபரம் கோரப்படுகிறது எவர் பாதிக்கப்பட்ட வர் என் குறிப்பிடவில்லை என்று தீர்மானமாக விளக்கம் அளித்தார்
  மேலும் நீதிமன்றம் உத்தரவு படி 7.10.2017ல் இருந்து வேலை நிறுத்தம் செய்த நாட்களுக்கு மட்டுமே விடுமுறை நாட்களில் பணி செய்வதன் அடிப்படையில் ஊதியம் பெற தமிழ் நாடு நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் துறை ஆணையிட்டுள்ளது

  ReplyDelete
 2. தவறான புரிதல்
  பதில் அளித்தவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் என்றால்

  எவருக்காக இந்த விபரம் கோரப்படுகிறது எவர் பாதிக்கப்பட்ட வர் என் குறிப்பிடவில்லை என்று தீர்மானமாக விளக்கம் அளித்தார்
  மேலும் நீதிமன்றம் உத்தரவு படி 7.10.2017ல் இருந்து வேலை நிறுத்தம் செய்த நாட்களுக்கு மட்டுமே விடுமுறை நாட்களில் பணி செய்வதன் அடிப்படையில் ஊதியம் பெற தமிழ் நாடு நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் துறை ஆணையிட்டுள்ளது

  ReplyDelete
 3. Why my previous comments not posted

  ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...