பணி நிறைவு சான்றிதழ் பெற்ற பிறகு அடுக்கு குடியிருப்பு வாங்கினால் ஜிஎஸ்டி கட்டத் தேவையில்லை~மத்திய அரசு அறிவிப்பு…


Share this

0 Comment to "பணி நிறைவு சான்றிதழ் பெற்ற பிறகு அடுக்கு குடியிருப்பு வாங்கினால் ஜிஎஸ்டி கட்டத் தேவையில்லை~மத்திய அரசு அறிவிப்பு… "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...