தேசிய திறனறித்தேர்வுக்கான இறுதி விடைக்குறிப்பு இணையதளத்தில் நாளை வெளியீடு!

தேசிய திறனறித்தேர்வுக்கான இறுதி விடைக்குறிப்பு அரசு தேர்வுகள் இயக்கக இணையதளத்தில் நாளை வெளியிடப்படுகிறது. http://www.dge.tn.gov.in  என்ற இணையதள முகவரியில் நாளை விடைக்குறிப்பு வெளியிடப்படுகிறது.

Share this