32 மாவட்டங்கள் 3200 ஆய்வுகளில் மாநில அளவில் முதலிடம் பெற்றுள்ள மாணவிக்கு பாராட்டு32 மாவட்டங்கள் 3200 ஆய்வுகளில்
மாநில அளவில் முதலிடம் பெற்றுள்ள மாணவிக்கு பாராட்டு

தருமபுரி மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் அவர்களும்
தருமபுரி மாவட்ட சமக்ர சிக்‌ஷா ADPC அவர்களும்,
எமது பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் அவர்களும்
திரு. இராஜகோபால் அவர்களும்
பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தனர்...

Share this

0 Comment to "32 மாவட்டங்கள் 3200 ஆய்வுகளில் மாநில அளவில் முதலிடம் பெற்றுள்ள மாணவிக்கு பாராட்டு "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...