பொதுத்தேர்வில் லந்து கொள்ள குறைந்தபட்சம் 75% வருகைப் பதிவு அவசியம் ! - CM Cell Reply

பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரண்டாம்
வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மாணவர்கள் கலந்து கொள்ள குறைந்தபட்சம் 75% வருகைப் பதிவு அவசியம் என்பதற்கான முதல்வரின் தனிப்பிரிவு பதில்.Share this

0 Comment to "பொதுத்தேர்வில் லந்து கொள்ள குறைந்தபட்சம் 75% வருகைப் பதிவு அவசியம் ! - CM Cell Reply"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...