புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் நீதிபதிகளுக்கு விலக்கு - தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் தகவல்


Share this

2 Responses to "புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் நீதிபதிகளுக்கு விலக்கு - தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் தகவல் "

  1. Law is equal to all.give pension to all.or otherwise take it from those who are getting the benefits after 2003 april

    ReplyDelete
  2. Law is equal to all.give pension to all.or otherwise take it from those who are getting the benefits after 2003 april

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...