உயிரிழந்த மகனின் ஆசையை நிறைவேற்ற ரூபாய் ஒரு கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை அரசு பள்ளிக்கு எழுதிவிட்டு இறந்த விவசாயி - ஈரோட்டில் நெஞ்சைத் தொட்ட சம்பவம்Share this