இளநிலை (UG) மற்றும் முதுநிலை (PG)
கணினி அறிவியலில்- பி.எட்., முடித்த ஆசிரியர்களுக்கு "பணி வரன்முறை" உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதா?
1) உருவாக்கப்பட்டிருப்பின், அதைப்பற்றிய தகவல்கள்
2) உருவாக்கப்பட வில்லையென்றால், அதற்கான காரணம் என்ன?0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Categories

Blog Archive

Total Pageviews

Popular Posts

Recent Comments