பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் செய்முறை தேர்வுக்கான Empty Mark Register & Attendanceயை இன்று (19.2.19) 4.00மணி முதல் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்று தேர்வுத்துறை உத்தரவுShare this

0 Comment to "பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் செய்முறை தேர்வுக்கான Empty Mark Register & Attendanceயை இன்று (19.2.19) 4.00மணி முதல் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்று தேர்வுத்துறை உத்தரவு"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...