மாறுதல் பணியிட உத்தரவு வழங்கப்பட்டிருந்தால் முழுவதும் ரத்து செய்ய வேண்டும் தமிழக முதல்வருக்கு ஜாக்டோ ஜியோ கடிதம்

Share this