மாறுதல் பணியிட உத்தரவு வழங்கப்பட்டிருந்தால் முழுவதும் ரத்து செய்ய வேண்டும் தமிழக முதல்வருக்கு ஜாக்டோ ஜியோ கடிதம்

Share this

0 Comment to "மாறுதல் பணியிட உத்தரவு வழங்கப்பட்டிருந்தால் முழுவதும் ரத்து செய்ய வேண்டும் தமிழக முதல்வருக்கு ஜாக்டோ ஜியோ கடிதம்"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...