போராட்டம் ஓய்ந்தாலும் கோரிக்கை நீடிக்கும்!! JACTO GEO சிறப்பு கட்டுரை இன்றைய கல்கி நாளிதழில்!!

Share this

0 Comment to "போராட்டம் ஓய்ந்தாலும் கோரிக்கை நீடிக்கும்!! JACTO GEO சிறப்பு கட்டுரை இன்றைய கல்கி நாளிதழில்!! "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...