பள்ளிக் கல்வி : AEBAS - ஆதாருடன் இணைந்த தொட்டுணர் கருவி முறையிலான வருகைப்பதிவை முறைமை அனைத்து பள்ளிகளிலும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர - CEO உத்தரவு!

ஆதாருடன் இணைந்த தொட்டுணர் கருவி முறையிலான வருகைப்பதிவை முறைமை அனைத்து பள்ளிகளிலும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர - திருவண்ணாமலை முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் உத்தரவு - செயல்முறைகள்

Share this

0 Comment to "பள்ளிக் கல்வி : AEBAS - ஆதாருடன் இணைந்த தொட்டுணர் கருவி முறையிலான வருகைப்பதிவை முறைமை அனைத்து பள்ளிகளிலும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர - CEO உத்தரவு! "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...