பள்ளிக் கல்வி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும்
மாற்றுச்சான்றிதழ்கள் அனைத்தும் 2018-2019கல்வியாண்டு முதல் கல்வித் தகவல் மேலாண்மை இணையதளத்தில் EMIS Web Portal ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வசதியினை பயன்படுத்தி அச்செடுத்து வழங்க உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அனைத்து தலைமையாசிரியர்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பபட்டுள்ளது.
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments