Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

உறுதிமொழி - அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய பிறந்த நாளான ஏப்ரல் திங்கள் 14 - ஆம் நாளை ஆண்டுதோறும் "சமத்துவ நாள்" ஆக அனுசரிப்பது - உறுதிமொழி மேற்கொள்வது - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது

 உறுதிமொழி - அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய பிறந்த நாளான ஏப்ரல் திங்கள் 14 - ஆம் நாளை ஆண்டுதோறும் "சமத்துவ நாள்" ஆக அனுசரிப்பது - உறுதிமொழி மேற்கொள்வது - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது..
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive