Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

தொடக்க கல்வித்துறையில் பணியாற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர் பள்ளி கல்வித்துறைக்கு அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் கோரியது- தடையின்மைச் சான்று வழங்குதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குனரின் கடிதம்!

 தொடக்க கல்வித்துறையில் பணியாற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர் பள்ளி கல்வித்துறைக்கு அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் கோரியது- தடையின்மைச் சான்று வழங்குதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குனரின் கடிதம்! 
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive