Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ~மத்திய அரசுக்கு இணையான ஊதியம்~ என்பதை திருத்தம் செய்து தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி "இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய" வேண்டும் - டிட்டோஜாக்) உயர்மட்டக்குழு முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்!

இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ~மத்திய அரசுக்கு இணையான ஊதியம்~ என்பதை திருத்தம் செய்து தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி "இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய" வேண்டும்-

தமிழ்நாடு தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர் இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பின் (டிட்டோஜாக்) உயர்மட்டக்குழு முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்! 

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive