+2 Result - தேர்ச்சி விகிதம் அறிவிப்பு

+2 பொது தேர்வில் 91.1% மாணவ,  மாணவியர்கள் தேர்ச்சி பெற்றதாக தகவல்.


* மாணவியர்கள் - 94.1% தேர்ச்சி

* மாணவர்கள் - 87.7% தேர்ச்சி

Share this

1 Response to "+2 Result - தேர்ச்சி விகிதம் அறிவிப்பு"

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...