கல்வித்துறை அலுவலகங்களை பிரிக்கும் போது பணியாளர்கள்களை வேறு மாவட்டத்திற்கு மாற்றக்கூடாது!Share this

0 Comment to "கல்வித்துறை அலுவலகங்களை பிரிக்கும் போது பணியாளர்கள்களை வேறு மாவட்டத்திற்கு மாற்றக்கூடாது!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...