ஆள் குறைப்பு, செலவை கட்டுப்படுத்த அதிரடி திட்டம்? அரசு ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை திரட்டுகிறது ஒரு நபர் சீராய்வுக்குழு


Share this

0 Comment to "ஆள் குறைப்பு, செலவை கட்டுப்படுத்த அதிரடி திட்டம்? அரசு ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை திரட்டுகிறது ஒரு நபர் சீராய்வுக்குழு"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...