தொழிற்கல்வி மற்றும் கலைப்பிரிவு - பெயர்கள் மாற்றம்

பள்ளிக் கல்வித்துறை பாடத்திட்டம் மேல்நிலைக்கல்வி தொழிற்கல்வி மற்றும் கலைப்பிரிவு 2018-19 ம் கல்வியாண்டில் பெயர்கள் மாற்றம் மற்றும் முதன்மைப் பாடங்கள் மாற்றம் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள்!!!

Share this

0 Comment to "தொழிற்கல்வி மற்றும் கலைப்பிரிவு - பெயர்கள் மாற்றம்"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...