கல்வித்துறை இணை இயக்குனர் லதா, இயக்குனராக பதவி உயர்வு....

கல்வித்துறை இணை இயக்குனர் லதா, இயக்குனராக பதவி உயர்வு....
 இணை இயக்குனர் லதா, இயக்குனராக பதவி உயர்வு....

 முறைசாரா கல்வி இயக்குனராக நியமனம்

Share this

0 Comment to " கல்வித்துறை இணை இயக்குனர் லதா, இயக்குனராக பதவி உயர்வு...."

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...