அரசு ஊதியம் பெறும் அனைவரும் வருமானவரி தாக்கல் செய்யப்படும் போது எந்தெந்த வருமானங்களை சேர்த்து தாக்கல் செய்யவேண்டும்:-வருமானவரி துறை ஆணையாளர் அறிக்கை!Share this

2 Responses to "அரசு ஊதியம் பெறும் அனைவரும் வருமானவரி தாக்கல் செய்யப்படும் போது எந்தெந்த வருமானங்களை சேர்த்து தாக்கல் செய்யவேண்டும்:-வருமானவரி துறை ஆணையாளர் அறிக்கை!"

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...