மாதந்தோறும் வரி கட்டுவது கட்டாயமாக்கப்படுகிறது
வருவாய் ஆண்டு 2019-2020 ஆம் ஆண்டிற்கான வருமான வரித்தொகை Income tax  மார்ச் மாதத்தில் இருந்து பிடித்தம் செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டாய நிலை ஏனெனில் IFRMS  இதற்கான வழிவகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும்
வருகின்ற மார்ச் மாதத்திலேயே தங்களுடைய சேமிப்பு மற்றும் வீட்டு வாடகை மற்றும் வீட்டுகடன் மற்றும் இதர செலவினங்களை தாங்கள் முன்பாகவே கணித்து தருதல் அவசியமாக படுகிறது.

அப்படி கணித்து தரக்கூடிய தொகை வருட கடைசியில் மாற்றம் ஏற்படுமெனில் மாற்றம் செய்யும் வசதி வழங்கியும் உள்ளது.

எனவே அரசு மூலமாக மாத சம்பளம் பெறுபவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் தங்கள் சம்பளத்தில் இருந்து வருமான வரி கட்டாய பிடித்தம் செய்ய வேண்டும் என்பது கட்டாயம் ஆகும்.  இதனை   15.2.2019 நடந்த கூட்டத்தில் Chennai PAO ( East AND WIPRO)    தெரிவித்தார்.

Share this

0 Comment to "மாதந்தோறும் வரி கட்டுவது கட்டாயமாக்கப்படுகிறது "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...