Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

தலைமுடிக்கு சாயம் ( டை ) போட்டுக் கொள்வது ஆபத்தானதா?

தலைமுடிக்கு சாயம் ( டை ) போட்டுக் கொள்வது வெளித்தோற்றத்துக்கு அழகாகத் தெரியலாம். ஆனால் அது சுகாதார ரீதயில்,  உடற்செயல் ரீதியில் உடலுக்கு ஏற்றதல்ல. மேலும் பல்வேறு ஆபத்தான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன என்று பல ஆய்வு முடிவுகள் எச்சரிக்கின்றன.
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive