Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

அரசு ஊழியர்கள் நடத்தை விதிகள் 1973 இன் படி இரண்டாவது திருமணம் செய்யும் அரசு ஊழியர்கள் மீது துறை நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் குற்றவியல் வழக்குப் பதிவு செய்ய மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை அறிவுரையின்படி, புதிய ஆணை வெளியீடு

அரசு ஊழியர்கள் நடத்தை விதிகள் 1973 இன் படி இரண்டாவது திருமணம் செய்யும் அரசு ஊழியர்கள் மீது துறை நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் குற்றவியல் வழக்குப் பதிவு செய்ய மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை அறிவுரையின்படி, புதிய ஆணை வெளியீடு...

Click here to download- pdf

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive