1, 6,9,11-ம் வகுப்புகளுக்கான புதிய பாட புத்தகங்கள், http://www.tnscert.org  என்ற இணையத்தில் வரும் 23-ம் தேதி பள்ளிக்கல்வித் துறை வெளியிடடும் என எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.

1 comment:

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments