புதிய அரசாணை 101-ன் படி C. E. O,D. E. O.,B. E. O-ன் பணிகள்

அனைத்து வகை பள்ளிகளையும் கண்காணிக்க பதவிகள் ஒருங்கிணைபட்டு சில மாறுதல்கள் செய்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது..


மாவட்ட அளவில் மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது...
*பதவிகள்:*
⚡1.முதன்மை கல்வி அலுவலர் CEO
⚡2.மாவட்ட கல்வி அலுவலர் DEO
⚡3.வட்டார கல்வி அலுவலர் BEO
*1.முதன்மை கல்வி அலுவலர் பணிகள்:*
அனைத்து வகை பள்ளிகளையும் (அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் , மெட்ரிக் பள்ளி,சுயநிதிப்பள்ளிகள்) கண்காணித்தல்..
DEO BEO ஆகியோரை கண்காணித்தல்..
அரசு மேல் நிலைப்பள்ளிகளில் ஆண்டாய்வு செய்தல்..
பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு மாறுதல் உத்தரவு வழங்குதல்..
அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் மாவட்ட அளவில் கிடைப்பதை உறுதி செய்தல்...
தனியார் பள்ளிகள் அங்கீகார பணிகளை மேற்கொள்ளுதல்...
*2.மாவட்ட கல்வி அலுவலர் பணிகள்:*
அனைத்து வகை பள்ளிகளையும்  மேற்பார்வை செய்தல்
BEO அலுவலர்கள் பணிகளை மேற்பார்வையிடுதல்..
அனைத்து வகை உயர்நிலைப்  பள்ளிகளை ஆண்டாய்வு செய்தல்...
மாவட்ட அளவில் அனைத்து அரசு நலத்திட்ட உதவிகளும் சென்றடைவதை உறுதி செய்தல்...
உயர்நிலைப் பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர் பணிகளை கண்காணித்து அறிவுரைகளை வழங்குதல்...
*3.வட்டார கல்வி அலுவலர் பணிகள்:*
உதவித் தொடக்கக்கல்வி அலுவலர் பணியிடம் வட்டார கல்வி அலுவலர் பணியிடமாக மாற்றப்பட்டு உள்ளது..
அனைத்து வகை தொடக்க நடுநிலை பள்ளிகளை கண்காணித்து ஆண்டாய்வு செய்தல்..
தொடக்கநிலை நடுநிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பணிகளை கண்காணித்து அறிவுரைகளை வழங்குதல்..
அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை முறையாக கிடைப்பதை உறுதி செய்தல்..

Share this

0 Comment to "புதிய அரசாணை 101-ன் படி C. E. O,D. E. O.,B. E. O-ன் பணிகள்"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...